شرکت فنی مهندسی آنزان پویا از زیر مجموعه های هولدینگ جهاد نصر کرمان در سال هزارو سیصد و هشتاد و دو در شهر اصفهان ثبت و وارد عرصه خدمت رسانی گردید و در طی دوران خدمات و به طبع آن گسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف سرانجام به دلیل لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر با کارفرماهای مختلف  در سال هزارو سیصد و نود به تهران منتقل گردید .

این شرکت مفتخر است که در طول سال های  فعالیت خود و برخورداری از پشتوانه مدیران با تجربه و متخصص و بهره گیری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی مدرن توانسته است در پروژه های عمرانی و آبادانی کشور سهمی در حد توان خود ایفاء نماید و به طبع آن نقشی در آبادانی ایران عزیزمان داشته باشد.

زمینه های فعالیت

نفت و گاز

100
رتبه

آب

100
رتبه

ساختمان و ابنیه

100
رتبه

راه و ترابری 

100
رتبه

کارفرمایان و همکاران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت گاز استان فارس

شرکت گاز استان هرمزگان

شرکت گاز استان خراسان

شرکت گاز استان کرمان