احداث خط انتقال گاز 42 اینچ مکران،20 اینچ چابهار و 16 اینچ کنارک به روش EPC

مشاور

کارفرما

پیمانکار

تاریخ شروع: 1398/10/09

تاریخ پایان:-------

وضعیت: تزریق گاز

0%
پیشرفت مهندسی
0%
پیشرفت بخش کالا
0%
پیشرفت بخش اجراء

شرح پروژه

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد احداث خطوط لوله انتقال گاز 42 مکران 20 اینچ چابهار و 16 اینچ کنارک به ترتیب به طول حدود 50 کیلومتر 20 کیلومتر و 25 کیلومتر را به روش EPC احداث نماید.
خط لوله انتقال گاز 42 اینچ مکران از انتهای قعطه سوم خط لوله 56 اینچ ایرانشهر – چپ آغاز و به سمت جنوب غربی جغرافیایی به طول حدود 50 کیلومتر امتداد یاته و به مجتمع پتروشیمی مکران منتهی می گردد. خط لوله 42 اینچ از فنس خروجی ایستگاه لانچر /رسیور انتهای طعه سوم خط لوله 56 اینچ ایرانشهر – چپ شروع میشود و در طول مسیر ، ایستگاه های شیر قطع جریان بین راهی (LBV) و در انتهای خط ایستگاه رسیور 42 اینچ اخداث خواهد شد .خطوط لوله 20 اینچ و 16 اینچ پروژه از ایستگاه انشعاب واقع در کیلومتر 44 خط لوله 42 اینچ (محل نص لانچرهای 20 اینچ و 16 اینچ) آغاز می گردند . خط لوله 20 اینچ به طول تقریبی 20 کیلومتر به سمت شهر و نیروگاه چابهار و خط لوله 16 اینچ نیز به طول تقریبی 25 کیلومتر به سمت شهر و نیورگها کنارک احداث می گردد.

مدیران کلیدی پروژه

طرح خط هفتم سراسری

مجری طرح
جناب آقای مهندس
مجید علیپوری

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
منوچهر مشهوری

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
محمد زیلاپور

سرپرست نظارت
جناب آقای مهندس
حسین رحیمی دورکی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
حسن قاسمعلی زاده

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
جعفر آل طیب

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
هادی علیدوست

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
محسن حامدی