پروژه طرح ساخت مقابله با ریزگردها در دشت آزادگان

پروژه طرح ساخت مقابله با ریزگردها در دشت آزادگان فارس سیمای طرح : خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه انشعاب و فرستنده توپک، دو واحد شیر بین راهی LBV ، یک واحد ایستگاه تقلیل R.S ، دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک، اجرای ۵ کیلومتر فنس داخل منطقه حفاظت شده، تسطیح ۱۰ کیلومتر جاده […]

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی دشت آزادگان،ابوحمیظه

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی دشت آزادگان، ابوحمیظه فارس سیمای طرح : خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه انشعاب و فرستنده توپک، دو واحد شیر بین راهی LBV ، یک واحد ایستگاه تقلیل R.S ، دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک، اجرای ۵ کیلومتر فنس داخل منطقه حفاظت شده، تسطیح […]

احداث ایستگاه پمپاژ آزادگان جهت آبرسانی به عرصه ریزگردها

احداث ایستگاه پمپاژ آزادگان جهت آبرسانی به عرصه ریزگردها فارس سیمای طرح : خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه انشعاب و فرستنده توپک، دو واحد شیر بین راهی LBV ، یک واحد ایستگاه تقلیل R.S ، دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک، اجرای ۵ کیلومتر فنس داخل منطقه حفاظت شده، تسطیح ۱۰ کیلومتر جاده […]

طرح و اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز واحد عمرانی

طرح و اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت رامهرمز واحد عمرانی فارس سیمای طرح : خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه انشعاب و فرستنده توپک، دو واحد شیر بین راهی LBV ، یک واحد ایستگاه تقلیل R.S ، دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک، اجرای ۵ کیلومتر فنس داخل منطقه حفاظت شده، تسطیح […]