پروژه خط انتقال گاز مشکان

پروژه اجرای ۵۳۳۴۰ متر خط انتقال گاز تقویتی ۱۶ اینچ با فشار ۱۰۵۰ PSI ، جهت مشکان از توابع شهرستان نیریز فارس سیمای طرح : خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه انشعاب و فرستنده توپک، دو واحد شیر بین راهی LBV ، یک واحد ایستگاه تقلیل R.S ، دو واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک، […]

پروژه خطوط انتقال گاز مکران، چابهار و کنارک

پروژه احداث خطوط انتقال گاز ۴۲ اینچ مکران، ۲۰ اینچ چابهار و ۱۶ اینچ کنارک به روش EPC سیستان و بلوچستان سیمای طرح : صحه گذاری و تکمیل و نهایی سازی خدمات مهندسی تفصیلی برای خطوط لوله ۴۲ اینچ مکران، ۲۰ اینچ چابهار و ۱۶ اینچ کنارک و انجام مهندسی کالا (E) ، تهیه و […]

پروژه خط انتقال گاز ماهشهر – شادگان

پروژه احداث خط انتقال گاز ۲۴ اینچ ماهشهر – شادگان به روش PC خوزستان سیمای طرح : مهندسی خرید و تهیه و تأمین کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه بهمراه تأمین لوازم یدکی دوساله (P) ، انجام کلیه کارهای ساختمانی و نصب و راه اندازی و ۷۲ ساعت راهبردی (C) و سایر خدمات جهت […]

پروژه خط انتقال گاز فولاد بوتیای ایرانیان

پروژه احداث خط انتقال گاز ۳۰ اینچ فولاد بوتیای ایرانیان به روش PC کرمان سیمای طرح : احداث ایستگاه تقلیل فشار ۲۰۰.۰۰۰ مترمکعب در ساعت و خط انتقال گاز ۳۰ اینچ بطول حدود ۴۰ کیلومتر و خط انتقال گاز ۲۰ اینچ بطول حدود ۳۰ کیلومتر و چهار مورد ایستگاه شیر بین راهی و یک مورد […]

پروژه خط انتقال گاز تربت حیدریه – کاشمر

پروژه احداث خط انتقال گاز ۱۶ اینچ تربت حیدریه – کاشمر به روش PC خراسان رضوی سیمای طرح : تأمین مصالح و تجهیزات و انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات برای خط لوله احداث خط انتقال گاز ۱۶ اینچ تربت حیدریه – کاشمر در استان خراسان رضوی به روش PC […]

پروژه خط انتقال گاز رشتخوار – مجتمع فولاد سنگان

پروژه احداث خط انتقال گاز ۱۶ اینچ رشتخوار – مجتمع فولاد سنگان به روش EPC خراسان رضوی سیمای طرح : بازنگری و تأیید طراحی پایه، انجام طراحی تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی ارزش (E) ، تهیه و تأمین کلیه مصالح و تجهیزات موردنیاز پروژه بهمراه تأمین لوازم یدکی دو ساله (P) ، انجام کلیه کارهای […]

پروژه خط انتقال گاز ماهان – بم

پروژه احداث خط انتقال گاز ۱۶ اینچ ماهان – بم (قطعه دوم) به روش PC کرمان سیمای طرح : تأمین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی و سایر خدمات جهت احداث خط انتقال گاز ۱۶ اینچ ماهان – بم (قطعه دوم) در شهرستانهای ماهان – بم در استان کرمان […]