احداث خط انتقال 16 اینچ تربت حیدریه به کاشمر به روش PC