احداث خط انتقال گاز 42 اینچ مکران، 20 اینچ چابهار و 16 اینچ کنارک به روش EPC

0%
مهندسی
0%
خرید
0%
اجراء