احداث خط انتقال گاز 24 اینچ ماهشهر به شادگان به روش PC

0%
خرید
0%
اجراء
 
 
 
 
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به منظور احداث خط لوله “24 ماهشهر شادگان به طول تقریبی 35.5 کیلومتر در فشار 1050 پوند بر اینچ در منطقه فیمابین ماهشهر و شادگان اقدام به انتخاب شرکت جهاد نصر کرمان نمود، که این وظیفه از سمت شرکت جهاد نصر به عنوان شرکت مادر به شرکت فنی مهندسی آنزان پویا اقدام نمود.
این خط لوله پس از انشعاب خط لوله در دست احداث 36 اینچ دره عباس – ماهشهر شروع و در مجاورت ایستگاه سی جی اس موجود در شادگان پایان می یابد.
شایان ذکر است این پروژه به علت احداث در محدوده تالاب شادگان ، تراز آب بالاو نوع زمین خاص پروژه دارای مخاطرات خاص خود از جمله اجرایی و زیست محیطی بود که با تمهیدات صورت گرفته توسط مدیران این مجموعه توانست نظر مساعد کارفرما و بهره بردار را جلب نماید