پروژه خط انتقال گاز "24 ماهشهر- شادگان ( شماره قرارداد : 791200 )

مشاور

کارفرما

پیمانکار

0%
پیشرفت مهندسی
0%
پیشرفت بخش کالا
0%
پیشرفت بخش اجراء

تاریخ شروع: 1398/08/19

تزریق گاز:1400/02/16

وضعیت: تحویل موقت

شرح پروژه

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در نظر دارد نسبت به احداث خط لوله “24 ماهشهر / شادگان به طول تقریبی 35.5 کیلومتر با فشار طراحی 1050 پوند بر اینچ اقدام نماید.

این خط لوله پس از انشعاب از خط لوله در دست احداث 36 اینچ دره عباس -ماهشهر در حدود کیلومتر 500+61 به طول 35.5 کیلومتر و به قطر 24 اینچ امتداد یافته و در مجاورت ایستگاه CGS موجود شادگان به پایان می رسد . از خطوط لوله 24 یک انشعاب به سایز 8 اینچ به فولاد شادگان داده می شود ، احداث کلیه ایستگاه های مورد نیاز شامل یک ایستگاه لانچر ، یک ایستگاه رسیور ، دو ایستگاه شیر بین راهی و دو ایستگاه حفاظت کاتدیک به همراه تجهیزات مورد نیاز است . از کیلومتر 11 الی 35 خط لوله 24 اینچ در مجاورت خط لوله گاز روزمینی موجود احداث خواهد شد و پس از عملیات اجرایی خط لوله خط لوله موجود رو زمینی جمع آوری شود

مدیران کلیدی پروژه

طرح خط ششم سراسری

مجری طرح
جناب آقای مهندس
حسین سلیمی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
رضا روحی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
محمد زیلاپور

سرپرست نظارت
جناب آقای مهندس
احمد توکلی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
فراز لاله زار

رئیس کارگاه
جناب آقای مهندس
محمد رضا قلیچ خانی