احداث خط انتقال گاز 20 اینچ لنگه به روش PC

مشاور

کارفرما

پیمانکار

0%
پیشرفت بخش کالا
0%
پیشرفت بخش اجراء

تاریخ شروع: 1400/08/06

تاریخ پایان:-------

وضعیت: در حال احداث

شرح پروژه

شرکت گاز استان هرمزگان زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد نسبت به احداث خط لوله “20 شهرستان بندر لنگه به طول تقریبی 72 کیلومتر توسط پیمانکار پروژه شرکت جهاد نصر کرمان اقدام نماید. فشار طراحی خط لوله 1050 پوند بر اینچ مربع می باشد. این خط لوله پس از انشعاب از خط انتقال 56 اینچ گرزه – کوهیج و پس طی تقریبی 72 کیلومتر در ایستگاه رسیور بندر لنگه به پایان می رسد . این خط لوله دارای یک ایستگاه لانچر ، یک ایستگاه رسیور ، یک ایستگاه CGS در بندر چارک با ظرقیت 30000 و یک ایستگاه در بندر لنگه با ظرفیت 50000 می باشد ، دو ایستگاه شیر بین راهی و دو ایستگاه حفاظت کاتدی می باشد .                                                                                                                                                        

مدیران کلیدی پروژه

شرکت گاز استان هرمزگان

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
صفری

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
هادی عالمی

سرپرست نظارت
جناب آقای مهندس
مهران غلامی

مدیر پروژه
جناب آقای مهندس
فراز لاله زار

رئیس کارگاه
جناب آقای مهندس
احسان براتی