"“احداث خط انتقال گاز 20 اینچ شهرستان بندر لنگه به روش PC

0%
خرید
0%
اجراء
 
 
 
 
شرکت گاز استان هرمزگان زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران در نظر دارد نسبت به احداث خط لوله “20 شهرستان بندر لنگه به طول تقریبی 72 کیلومتر توسط پیمانکار پروژه شرکت جهاد نصر کرمان اقدام نماید. فشار طراحی خط لوله 1050 پوند بر اینچ مربع می باشد. این خط لوله پس از انشعاب از خط انتقال 56 اینچ گرزه – کوهیج و پس از طی مسیرتقریبی 72 کیلومتر در ایستگاه رسیور بندر لنگه به پایان می رسد . این خط لوله دارای یک ایستگاه لانچر ، یک ایستگاه رسیور ، یک ایستگاه CGS در بندر چارک با ظرفیت 30000 و یک ایستگاه در بندر لنگه با ظرفیت 50000 می باشد ، همچنین دارای دو ایستگاه شیر بین راهی و دو ایستگاه حفاظت کاتدیک نیز می باشد .