آیین آغاز عملیات اجرایی خط لوله انتقال آب مجتمع فولاد غدیر نی ریز
با حضور نماینده گان مجلس شورای اسلامی حاج آقا حسن پور و طهماسبی و معاونت استانداری فارس ،فرماندار نی ریز و مدیران ارشد هلدینگ سرمایه گذاری غدیر

پوشش مراسم به صورت مستقیم از شبکه استانی فارس و شبکه خبر انجام پذیرفت

برآورد هزینه پروژه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد میباشد که شرکت آنزان پویا پیمانکاری اجرای پروژه میباشد

مبلغ قرارداد اجرای پروژه به صورت pc (تامین لوله ها بر عهده کارفرما ) ۵۰۰ میلیارد و مدت اجرای پروژه ۹ ماه می باشد

ظرفیت بهره برداری خط لوله انتقال ۶ میلیون متر مکعب با دبی ۲۰۰ لیتر آب بر ثانیه به منظور آب رسانی به صنایع و در واقع دروازه ورود آب خلیج فارس به استان فارس می باشد شامل احداث ۱۱۰ کیلومتر خط با قطر ۵۰۰ میلیمتر از نوع چدن داکتیل و اجرای ایستگاه پمپاژ و دو مخزن بتنی به ظرفیت ۱۵۰۰۰ و ۵۰۰۰ متر مکعبی می باشد